NORRLÄNDSKA
VÄRDERINGAR

Långsiktiga Investeringar

VI SÖKER STABIL OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

AllaNova Gruppen (AllaNova AB och dotterbolag) är ett oberoende familjeägd investeringsbolag med säte i Stockholm.

Vår investeringsfilosofi är att balansera kapitalbevarande och kapitaltillväxt. Förutom kapitalmarknaden fokuserar vårt företag på att investera i syndikerade lån, onoterade småbolag, kommersiella fastigheter samt skogsmark.

Vi förvaltar kapital i egen regi, använder oss av ledande externa förvaltare och sammarbetar med nischade finansiella verksamheter för att ge våra aktieägare den högsta möjliga förutsättningar för ett positivt utfall av vår balanserad och diversifierad investeringsstrategi.

Våra finansiella partners har ett högt anseende att tillhandahålla kostnadseffektiv och riskjusterad avkastning åt våra aktieägare.

AllaNova Group består av moderbolaget AllaNova AB och dotterbolagen AllaNova Invest AB och AllaNova Skogsfastigheter AB.

AllaNova AB är ett familjeägd kapitalförvaltning- och investeringsbolag. Vi tar inte utomstående medel förutom ifrån aktieägarnas familjer. Tillsammans med våra externa samarbetspartners investerar AllaNova AB i alla tillgångsklasser i enlighet med vår konservativa placeringsinriktning.

AllaNova Invest AB är ett helägt dotterbolag till AllaNova AB som bl.a. investerar i startkapital, syndikerade lån, bryggfinansiering och i onoterade småbolag i Norden.

AllaNova Skogsfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till AllaNova AB, som investerar främst i skog, kommersiella fastigheter och andra materiella tillgångar.

ALLANOVA ÄR INTE SAMMANKOPPLAD MED OVANSTÅENDE FÖRETAG OCH DERAS VARUMÄRKEN ÄGS AV RESPEKTIVE FÖRETAG.

HISTORIK OM STIFTELSERNA

Stiftelserna startades i samband med företagaren och entreprenören från Tornedalen Allan Lehtos 50-års dag 1989.

Stiftelsen Britta och Allan Lehtos Stipendiefond stiftades genom ett upprop av representanter för de tre Tornedalskommunerna och skulle främst främja de fria konsterna, kultur, idrott och liknande.

Stiftelsen Allanovas syfte är att belöna innovativa lösningar inom livsmedelssektorn.

Endast avkastningen på donerade medel får delas ut, och under de gångna åren har betydande belopp delats ut från de bägge fonderna.

För mer information vänligen se www.lehtostiftelser.se.

KONTAKTA OSS

ADRESS : Strandvägen 7a, 114 51 Stockholm

TEL : +46 8 5592 5310

FAX : +46 8 5090 9652

E-MAIL: allanova@allanova.se

ALLANOVA © 2015, ALL RIGHTS RESERVED