NORRLÄNDSKA
VÄRDERINGAR

Långsiktiga Investeringar

VI SÖKER STABIL OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

AllaNova Gruppen (AllaNova AB och dotterbolag) är ett oberoende familjeägt investeringsbolag med säte i Stockholm.

Vår investeringsfilosofi är att balansera kapitalbevarande och kapitaltillväxt. Förutom kapitalmarknaden fokuserar vårt företag på att investera i syndikerade lån, onoterade småbolag, kommersiella fastigheter samt skogsmark.

Vi förvaltar kapital i egen regi och i samarbete med ledande externa skandinaviska fondförvaltare samt utnyttjar beprövade kvantitativa och fundementala analystjänster för att ge våra aktieägare den högsta kvalitetsimplementeringen av vår balanserade och diversifierade investeringsstrategi.

AllaNova Group består av moderbolaget AllaNova AB och dotterbolaget AllaNova Invest AB.

AllaNova AB är ett familjeägt kapitalförvaltning- och investeringsbolag. Vi tar inte utomstående medel förutom ifrån aktieägarnas familjer. Tillsammans med våra externa samarbetspartners investerar AllaNova AB i alla tillgångsklasser i enlighet med vår konservativa placeringsinriktning.

AllaNova Invest AB är ett helägt dotterbolag till AllaNova AB som bland annat investerar i startkapital, syndikerade lån, kommersiella fastigheter och skog, bryggfinansiering och i onoterade småbolag.

HISTORIK OM STIFTELSERNA

Stiftelserna startades i samband med företagaren och entreprenören från Tornedalen Allan Lehtos 50-års dag 1989.

Stiftelsen Britta och Allan Lehtos Stipendiefond stiftades genom ett upprop av representanter för de tre Tornedalskommunerna och skulle främst främja de fria konsterna, kultur, idrott och liknande.

Stiftelsen Allanovas syfte är att belöna innovativa lösningar inom livsmedelssektorn.

Endast avkastningen på donerade medel får delas ut, och under de gångna åren har betydande belopp delats ut från de bägge fonderna.

För mer information vänligen se www.lehtostiftelser.se.

KONTAKTA OSS

ADRESS : Nybrogatan 34, 2tr. 114 41 Stockholm

TEL : +46 8 5592 5310

FAX : +46 8 5090 9652

E-MAIL: info@allanova.se

ALLANOVA © 2015, ALL RIGHTS RESERVED